شتابدهنده ابر زندگی با هدف توسعه کسب و کارها، برگزار میکند :

همایش روش های تامین مالی برای کسب و کار

پیمایش به بالا
با تکمیل یکی از فرم های زیر با ما در ارتباط باشید