اهداف مشاوره توسعه کسب و کار

مشاوره توسعه کسب و کار، به عنوان یک فرایند حیاتی در مدیریت سازمان ‌ها شناخته می شود. این حوزه، هدف اصلی خود را بهبود عملکرد و رشد مستدام کسب و کار قرار می دهد. مشاوره، به کارفرمایان کمک می کند تا با تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ ها و تهدیدات، استراتژی‌ ها و راهکارهای بهینه را شناسایی و اجرا کنند.

مشاوره توسعه کسب و کار چه جنبه های مهمی دارد؟

مشاوره توسعه، شامل ترکیب دانش فنی و تجربه عملی است. این مشاوره، به عنوان یک راهبرد استراتژیک، به سازمان ‌ها امکان می دهد تا در مسیر خود حرکت کنند. آنها به راحتی می توانند به موفقیت در دنیای تجارت رقابتی برسند. بخشی از این مسیر، بهبود مستمر تجربه عملیاتی و مقابله با تغییرات و چالش ها است.

توسعه سازمانی

در این جنبه، مقیاس کسب و کار اهمیت بسیاری دارد. مشاوره جهت توسعه کسب و کار، به بهینه ‌سازی ساختار و فرایندهای داخلی کمک می کند.

فناوری اطلاعات

درگیر شدن با پیشرفت های فناوری، بخش جدایی ناپذیر این مشاوره است. مشاوران این حوزه در انتخاب و اجرای فناوری ‌های مناسب، شما را یاری می دهند. به علاوه، برنامه ‌ای مدون جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره ‌وری از محیط کار ارائه می شود.

مدیریت ریسک و بهینه‌ سازی ساختاری

شناسایی و مدیریت ریسک، بهینه‌ سازی ساختاری و عملکرد تخصصی از دیگر زمینه ‌های مشاوره توسعه کسب و کار است.

مدیریت مالی و مالکیت

بخشی از این جنبه مهم، به پیش بینی و توسعه مناسبات مالکیت مربوط می شود. این پیش بینی باعث مدیریت مالی در چشم اندازی وسیع خواهد شد.

گام‌ های اساسی مشاوره توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار، به رویکردی جامع و متعادل نیاز دارد. بدین وسیله، می توان از تمامی جنبه ‌های عملکرد سازمان بهره‌ مند شد. به طور کلی، مشاوره یک فرایند گام به گام و نیازمند تحلیل دقیق و برنامه‌ ریزی است. در ادامه، برخی گام ‌های اساسی مشاوره توسعه کار را مرور می کنیم:

تحلیل وضعیت کنونی

در این گام، مشاور به بررسی دقیق وضعیت حال حاضر کسب و کار می پردازد. این مورد، شامل بررسی اطلاعات عملکرد مالی، عملیاتی، بازاریابی، فروش، منابع انسانی و دیگر فعالیت ‌ها می شود.

هدف

 • شناخت نقاط قوت و ضعف کسب و کار در زمان حال
 • شناسایی فرصت ‌ها و تهدیدات محیط داخلی و خارجی
 • ارزیابی کارایی استراتژی ‌ها و اقدامات زیرساختی

نتیجه

 • ارائه یک تصویر جامع از عملکرد فعلی کار
 • شناخت اساسی ‌ترین اقدامات و تغییرات برای توسعه کسب و کار

تعیین اهداف و اولویت ‌ها

بر اساس تحلیل اولیه، اهداف و اولویت ‌ها در مشاوره توسعه کسب و کار تعیین می شوند. این اهداف باید هماهنگ با استراتژی ‌های کلان کار باشند.

هدف

 • تعیین اهداف محدود، قابل اندازه‌ گیری و قابل دستیابی
 • زمان ‌بندی برای نیل به این اهداف

نتیجه

 • برگزاری جلسات مشاوره با مدیران ارشد سازمان
 • دسته بندی نقطه نظر مسئولان
 • تعیین و توجیه اهداف کلان

تدوین استراتژی ‌های توسعه

بر اساس اهداف تعیین شده، استراتژی ‌های کلان با مشاوره توسعه کسب و کار تدوین می شوند. این موارد، باید منطبق با محیط کسب و کار و هدف نهایی باشند.

هدف

 • بررسی عوامل خارجی مانند رقبا، مشتریان، فرصت ‌ها و تهدیدات و داخلی مانند نقاط قوت و ضعف سازمان
 • ایجاد استراتژی ‌های اصلی شامل گسترش بازار، توسعه محصولات، افزایش کارایی و غیره
 • ایجاد برنامه‌ های عملکرد برای پیاده سازی حرفه ای هر استراتژی اصلی شامل تعیین مسئولیت ‌ها، زمان ‌بندی و بررسی منابع مورد نیاز
 • برنامه‌ ریزی برای ادغام فناوری جدید و به ‌روزرسانی فناوری ‌های موجود

نتیجه

 • حقیقی سازی برنامه ‌های توسعه با توجیه اهداف و اولویت ‌های تعیین شده برای کسب و کار

تحلیل بازار و رقابت

مشاوره توسعه کسب و کار، به تحلیل بازار رقابت داخلی و بین المللی می پردازد. این اقدام، بهترین راهبردهای بازاریابی و مواجهه با رقبا را مشخص می کند.

هدف

 • بررسی مشتریان، نیازها و ترجیحات آنها، اندازه بازار و رفتار مصرف ‌کنندگان
 • شناسایی و بررسی نقاط قوت و ضعف رقبا و استراتژی‌ های بازاریابی آنها در مقایسه با کسب و کار خود
 • شناسایی و ارائه نقاط قوت منحصر به فرد و عوامل تمایز دهنده
 • تعیین چگونگی تفوق بر رقبا و ایجاد مزیت رقابتی در بازار

نتیجه

 • بهبود تکنیک‌ های بازاریابی، جلب مشتریان جدید، حفظ مشتریان فعلی و افزایش سهم بازار

توسعه ساختار سازمانی

در صورت نیاز به تغییر در ساختار سازمانی، مشاور به ارائه پیشنهادات برای بهبود ساختار و فرایندهای سازمانی می پردازد.

هدف مشاوره توسعه کسب و کار

 • ارزیابی و بررسی ساختار سازمانی فعلی به منظور شناسایی نقاط کور
 • تعیین واضح مسئولیت ‌ها و وظایف به منظور جلوگیری از ابهامات و افزایش کارایی
 • در صورت نیاز، اعمال تغییرات در ساختار سازمانی به منظور انعطاف ‌پذیری بیشتر و تطابق با استراتژی ‌های توسعه
 • بهبود گردش فعالیت های سازمان به منظور بهبود کارایی و افزایش سرعت تصمیم‌ گیری

نتیجه

 • ایجاد یک ساختار سازمانی مناسب
 • تقویت توانمندی ‌ها و منابع سازمان را برای دستیابی به اهداف توسعه

استراتژی‌ های منابع انسانی

برای تضمین مشارکت فعال کارکنان در فرایند توسعه، استراتژی ‌های منابع انسانی ارتقا می یابند و دوباره طراحی می شوند. مدیریت نیروی انسانی، یکی از گام‌ های مهم در مشاوره توسعه کسب و کار است.

هدف

 • شناسایی نیازمندی‌ های نیروی انسانی برای پشتیبانی از توسعه
 • ایجاد برنامه ‌های انسانی برای جذب، آموزش و حفظ نیروهای متخصص
 • ارتقا مهارت ‌ها و توانمندی‌ های کارکنان به‌ منظور سازگاری با نیازهای جدید سازمان

نتیجه

 • برنامه ‌ریزی و اجرای فرایندهای مدیریت عملکرد برای انجام ارزیابی ‌ها و ایجاد انگیزه برای بهبود فعالیت
 • داشتن نیروی انسانی با مهارت‌ ها و توانمندی‌ های لازم برای اجرای استراتژی ‌های جدید

پیاده ‌سازی فناوری اطلاعات

راهکارهایی برای بهبود استفاده از فناوری، در صورت نقش کلیدی آن در توسعه و بازاریابی ارائه می شود.

هدف مشاوره توسعه کسب و کار

 • بررسی و ارزیابی سیستم‌ ها و فناوری‌ های موجود در سازمان
 • شناسایی نیازهای جدید سازمان برای توسعه فناوری
 • انتخاب و اجرای سیستم ‌های فناوری اطلاعات جدید برای افزایش کارایی و پشتیبانی از اهداف توسعه
 • آموزش کارکنان برای استفاده بهینه از سیستم‌ های جدید و ارائه پشتیبانی فنی

نتیجه

 • داشتن یک زیرساخت فناوری اطلاعات قوی
 • هماهنگی ارتقا سیستم‌ ها با استراتژی‌ های توسعه سازمان

تعیین معیارها و شاخص‌ های عملکرد

در مشاوره توسعه کسب و کار با همکاری مدیران، معیارها و شاخص ‌های عملکرد تعیین خواهد شد و پیشرفت قابل ارزیابی می شود.

هدف

 • بررسی رشد در دستیابی به اهداف توسعه و ارزیابی کیفیت اجرای طرح های مدون
 • مقایسه نتایج و عملکرد فعلی با اهداف تعیین شده و تعیین اختلافات
 • شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف در اجرای استراتژی ‌ها
 • تعیین اصلاحات لازم براساس نتایج ارزیابی

نتیجه

 • بهبود مستمر در اجرا، عملیاتی سازی و دستیابی به اهداف نوین

مانیتورینگ و ارزیابی با مشاوره توسعه کسب و کار

پس از پیاده ‌سازی اقدامات توسعه، مشاور با ارزیابی مستمر و مانیتورینگ، به عملکرد کلی کمک می کند. در این حالت، می توان اطمینان حاصل کرد که اقدامات توسعه به درستی اجرا می شوند و به نتایج مطلوب می رسند.

هدف

 • تعیین معیارها و شاخص ‌های دقیق برای اندازه‌ گیری پیشرفت در اجرا
 • نظارت مستمر بر عملکرد سازمان و تغییرات با استفاده از شاخص‌ های تعیین شده
 • ارزیابی دوره ‌ای نتایج بر اساس معیارها
 • تجزیه و تحلیل علل موفقیت یا شکست در اجرای استراتژی‌ ها
 • اعمال تغییرات در آنها در صورت نیاز

نتیجه

 • ادامه بهبود مستمر
 • اطمینان از هماهنگی و بهینگی ‌راهکارها با معیارهای تعیین شده

تنظیمات و بهبود مستمر

بر اساس نتایج مانیتورینگ، تنظیمات و بهبودهای لازم اعمال می شوند. مشاوره توسعه کسب و کار، کمک می کند تا فرایند توسعه به بهینه ‌ترین شکل ممکن ادامه یابد.

هدف

 • بررسی و شناسایی فرصت‌ های بهبود
 • بهره‌مندی از ابزارهای استانداردشده
 • آموزش کارکنان در زمینه پیشرفت عملیاتی و افزایش بهره‌ وری
 • اجرای تغییرات پیشنهاد شده

نتیجه

 • بهبود مستمر فرایندها، افزایش بهره‌ وری و پشتیبانی همه جانبه از توسعه

مشاوره توسعه کسب و کار چه مزایایی دارد؟

مشاوره مزایای بسیاری دارد که در بهبود عملکرد و رشد مستدام کسب و کار نقش دارد. با توجه به این مزایا، مشاوره این امکان را می دهد تا با تغییرات محیطی، رقابت فراگیر و نیازهای متغیر مشتریان سازگار شوید. با این سازگاری از طریق راهبردها و تصمیمات صحیح، به بهترین شکل ممکن رشد و پیشرفت می کنید.

تحلیل محیط کسب و کار

این نوع مشاوره، تحلیلی جامع از عوامل داخلی و خارجی کسب و کار ارائه می کند. این موضوع، به شما کمک خواهد کرد تا از فرصت‌ ها بهره ببرید و به چالش‌ ها پاسخ دهید.

توسعه استراتژی ‌های بازاریابی

ارتقا استراتژی ‌های بازاریابی، شناسایی مشتریان هدف و تعیین نقاط تمایز رقابتی از خدمات این مشاوره به شمار می آید.

مدیریت منابع انسانی

بهبود مهارت کارکنان و ساخت یک فضای کاری مثبت، از دیگر دستاوردهای مشاوره توسعه کسب و کار است.

بازاریابی آنلاین و دیجیتال

با دیجیتالی شدن جهان کسب و کار، این مشاوره، به توسعه استراتژی ‌های بازاریابی آنلاین و حضور دیجیتال کمک می کند.

چه زمانی باید سراغ مشاوره توسعه کسب و کار برویم؟

اگر نیاز به تخصص و تجربه خاص در زمینه ‌هایی مانند حقوق، مالی، بازاریابی یا فناوری دارید، سراغ مشاور بروید. تیم ابر زندگی به شما کمک می کند تا بهترین مشاوره در زمان مناسب را دریافت کنید. مشاوران مجرب می توانند با تجربه و دانش خود به شما در اتخاذ تصمیمات استراتژیک و مدیریتی کمک کنند. افرادی که به دنبال موفقیت هستند، باید از این مشاوره ها بهره ببرند. نکته مهم این است که دقیقا در چه موقعیت هایی نیازمند مشاوره کسب و کار هستند.

شروع یک کسب و کار جدید

اگر شما در حال راه ‌اندازی یک کسب و کار جدید هستید، نیاز به راهنمایی خواهید داشت. این راهنمایی در مورد تکنیک های بازاریابی، آگاهی مالیاتی و مسائل مربوط به آینده کسب و کار خواهد بود.

مواجهه با چالش ‌ها و مشکلات

شما بدون مشاوره، نمی توانید از پس مشکلات کاری برآیید. مشاوران به حل مشکلاتی مانند کاهش فروش یا مشکلات تامین بودجه کمک می کنند.

توسعه و گسترش کسب و کار

برای گسترش سازمان، باید به دنبال مشاوره توسعه کسب و کار برای گسترش زمینه، مدیریت منابع و مسائل مالی باشید.

نیاز به بهبود عملکرد

اگر شما به دنبال بهبود عملکرد کلان کار خود هستید، تنها با مشاوره می توانید به افزایش بهره وری برسید.

تغییرات در بازار

با تغییرات قابل توجه در بازار یا فناوری، سراغ مشاوره بروید. در چنین شرایطی شما نیاز به تطبیق سریع با محیط دارید.

جمع بندی

مشاوره توسعه کسب و کار، در مواقعی که نیاز به ایجاد یک استراتژی جدید، گسترش کسب و کار، مواجهه با چالش ‌ها یا تغییرات قابل توجه در بازار وجود دارد، بسیار موثر است. مشاوران با ارائه راهنمایی تخصصی، تحلیل دقیق و توصیه‌ های استراتژیک، به کسب و کارها کمک می کنند. این موضوع باعث حرکت در مسیر موفقیت و رشد گسترده تر می شود. مشاوره، نه تنها به بهبود عملکرد و توسعه کسب و کار کمک می کند، بلکه به شما این امکان را می دهد تا بازار رقابتی را درک کنید.

پیمایش به بالا