ثبت نام در دوره تکفا از پرطرفدارترین دوره‌های آنلاین کسب و کار

ثبت نام در دوره تکفا
از پرطرفدارترین دوره‌های آنلاین کسب و کار

سایر اخبار

برگزاری نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فناوری های فرهنگی

به گزارش روابط عمو‌‌می‌شتابدهنده ابر زندگی، در این مرحله که با حضور 20 کسب و کار برگزیده از میان 180 کسب و کار شرکت کننده در این رویداد برگزار ‌‌می‌شود، شرکت کنندگان و تیم های حاضر در حضور سرمایه گذاران بخش های دولتی و خصوصی به ارائه ایده ها و طرح کسب و کار خود خواهند پرداخت.

شایان ذکر است که طرح های مورد پذیرش سرمایه گذاران که قابلیت لازم برای جذب سرمایه را داشته باشند، از حمایت مالی جهت توسعه کسب و کار و ایده ی خود بهره مند خواهند شد.

نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فناوری های فرهنگی به همت اداراه فرهنگ و ارشاد اسلا‌‌می‌شهر تهران، شتابدهنده ابر زندگی،  بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و موسسه فرهنگ و هنر در فضای مجازی با هدف حمایت از کسب و کارهای حوزه فناوری های فرهنگی برگزار شد تا نقطه ی عطفی برای شکل گیری زیست بو‌‌می‌یکپارچه از صاحبان ایده، کسب و کارها و سرمایه گذاران در این حوزه باشد.

پیمایش به بالا