ثبت نام در دوره تکفا از پرطرفدارترین دوره‌های آنلاین کسب و کار

ثبت نام در دوره تکفا
از پرطرفدارترین دوره‌های آنلاین کسب و کار

سایر اخبار

تبیین همکاری شتابدهنده IDHealth با دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومي مركز نواوري و شتابدهي سلامت ديجيتال كشور در گام نخست بر گسترش همكاري مركز نوآوري و شتابدهي سلامت ديجيتال كشور و دانشگاه شهيد بهشتي تاکید شد.
در بازديد دکتر حمیدرضا پوراعتماد، رئيس پژوهشكده علوم شناختي، دكتر محمدعلي مظاهري، رئيس دانشكده روانشناسي و دکتر پرند، رئيس پارك فناوري دانشگاه شهيد بهشتي از مركز شتابدهنده idhealth، طرفين بر تدوين برنامه استراتژيك در راستای همكاري بیشتر و موثرتر تاكيد كردند و مقرر شد تا در راستاي تجاري‌سازي دستاوردهاي دانشگاه شهید بهشتی، برگزاری استارت اپ ویکندهای مشترک، كمك به تشكيل شركت‌های دانش بنيان، راه‌اندازي شتابدهنده سلامت و علوم شناختي، راه اندازي مركز مشاوره سلامت و خانواده و توليد اپ‌ها و بازی های شناختی همكاري مشترک انجام شود.

پیمایش به بالا