سایر اخبار

تست بازدید دکتر رحیم اکبری فعال حوزه صادرات محصولات فناورانه از شتابدهنده ابر زندگی

به گزارش روابط عمومی شتابدهنده ابر زندگی، در این بازدید که با حضور رضا پا افشار مدیر عامل شتابدهنده ابر زندگی،امیر حسین اسدی مدیر عامل بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی، محمدرضا پاکروان مشاور بین المللی بنیاد، ، محمدرضا اصغر زاده استاد و متخصص کسب و کارهای الکترونیکی انجام گرفت در خصوص همکاری های مشترک و دوجانبه در عرصه ملی و بین المللی مذاکراتی صورت گرفت.

بحث و تبادل نظر در خصوص همکاری های دوجانبه بیشتر، بررسی زمینه های همکاری مشترک و امضای تفاهم نامه های همکاری در آینده نزدیک، از دیگر موضوعات مطرح شده در این بازدید بود.

پیمایش به بالا