ثبت نام در دوره تکفا از پرطرفدارترین دوره‌های آنلاین کسب و کار

ثبت نام در دوره تکفا
از پرطرفدارترین دوره‌های آنلاین کسب و کار

سایر اخبار

حمایت شتابدهنده ابر زندگی از طرح های فناورانه در حوزه سلامت

با توجه به اهمیت حوزه ی سلامت و همچنین سرمایه گذاری بر روی طرح ها و ایده های این حوزه به منظور ارتقاء سطح آمادگی و توانمندی های کشور در عرصه ی علوم پزشکی و موضوعات مرتبط با سلامت، شتاب دهنده ابر زندگی حمایت خود را از طرح های فناورانه ی سلامت محور اعلام نمود.

به گزارش خبرنگار ابر زندگی، هدف از این حمایت که به منظور پرداختن به ایده های نو و طرح های فناورانه صورت می گیرد، تولید محصولات سلامت محور، در دسترس ساختن طرح های فناورانه و همچنین جذب پتانسیل های موجود دربین قشر جوان و فعال به حوزه های مرتبط با سلامت خواهد بود.

گفتنی است بر این اساس از تمامی استارات آپ ها و همچنین صاحبان ایده های نوین در عرصه ی علوم پزشکی، پیراپزشکی و موضوعات مرتبط با سلامت دعوت به عمل می آید تا با معرفی طرح، ایده و محصولات خود از حمایت شتابدهنده ابر زندگی بهره مند شوند.

شایان ذکر است که شتابدهنده ابر زندگی حمایت و پشتیبانی از ایده های سلامت محور متعددی را تا کنون در کارنامه فعالیت خود ثبت نموده است.

پیمایش به بالا