سایر اخبار

در نشست تخصصی ” شهر خوب، شهر کار آفرین” مطرح شد؛ شهر خوب دارای تفکر مشتری محور است

شهر خوب دارای تفکر مشتری محور است

پیمایش به بالا