سایر اخبار

رونمایی از نخستین مرکزرشد و شتاب دهنده سازمان نظام پرستاری

به گزارش روابط عمومی شتابدهنده ابرزندگی، دکتر اصغر دالوندی  ضمن تشکراز حضور مشاور و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت بهداشت، مدیرعامل شرکت ابر زندگی که حمایت و هدایت ایشان از مراحل ابتدایی  برگزاری این رویداد حضور فعال داشته و همچنین  نماینده  صندوق فناوری و شکوفایی ریاست جمهوری و ریاست  دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و مجموعه معاونین و مشاورین و کارکنان سازمان نظام پرستاری که تلاش فراوانی برای برپایی این رویداد نموده اند، گفت: انفجار جمعیت کشور در اواخردهه 50  و اوایل دهه 60  موج  جمعیتی را بر روی ما باز کرد که آثار و پیامدهای خاص خود را داشته است و بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی و افزایش امید به زندگی کشور را با پدیده ای به نام  سالمندی مواجه ساخته است.

وی با بیان این که طبق سرشماری سال 1395 جمعیت سالمندان کشور 2/9 درصد یعنی 5/7 میلیون نفر را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت:  این امر تا سال 2030شکل حادتری به خود گرفته و  25 درصد جمعیت را طیف سالمندان به خود اختصاص می دهد .

رئیس کل سازمان  نظام پرستاری خاطر نشان کرد:  رشد این پدیده از یک سو و عزت و کرامت جامعه سالمندان عزیز و فقدان ذخایر و گنجینه های عظیم و ارزشمند تجربه و علم و فرهنگ و آئین ایرانی  اسلامی ما را برآن داشت تا به رویداد فناوری مراقبت سالمندی توجه بیشتری نماییم.

وی اهداف سازمان نظام پرستاری در برگزاری این رویداد مهم و ملی را این گونه برشمرد: اهداف سازمان نظام پرستاری برای برگزاری این رویداد در درجه اول حرکت از نسل دوم سازمانی به نسل سوم  و ایجاد سازمانی نوآور و کارآفرین،  ایجاد فرهنگ کارآفرینی با توجه به این که  200 هزار نفر مدیر پرستاری و 60 هزار نفر دانشجویی پرستاری وجود دارد،  ایجاد خودباوری، خودبررسی و خوداشتغالی پرستاران و دانشجویان عزیز پرستاری ، ایجاد اشتغال جدید در حوزه مراقبت در بخش های خدمات و تولید محصولات مورد نیاز، حرکت به سمت استقلال حرفه ای و نوآوری های جدید در عرصه مراقبت از سالمندان، تقاضاهای روزافزون جامعه سالمند در حوزه IT  و عرصه های نو نظیر آموزش های نوین به سالمند و خانواده ، تولید اپلیکیشن های مورد نیاز، ایجاد عرصه های جدید مراقبت از سالمندان ، ارائه خدمات علمی، فنی ، مشاوره و آموزشی به سالمندان کشور، استفاده از ظرفیت سالمندان در مکان های سالمند نهاد، افزایش کار تیمی بین گروهی  و همچنین افزایش همکاری های بین بخشی و بین سازمانی است تا بتوانیم به مراقبت های مورد نیاز این قشر ارزشمند جامه عمل بپوشانیم

دالوندی افزود: امیدواریم این رویداد شروع مبارکی برای همه ما و حرکت باارزشی در پرستاری ، تحکم اقتصاد مقاومتی در این مقطع خاص از جنگ اقتصادی دشمن باشد. در این رویداد 170 کارافرین ثبت نام کرده و 72 ایده  ثبت شد و با داوری اولیه 30 ایده انتخاب  و امروز کار خود را آغاز خواهند کرد.

وی در پایان تصریح کرد: بسیار خوشحالیم که امروز اولین شتاب دهنده و مراقبت های پرستاری سازمان نظام پرستاری کار خود را آغاز و با حمایت صندوق محترم نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ازکلیه ایده ها حمایت می شود.

پیمایش به بالا