سایر اخبار

نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه با هدف حمایت از نسل جوان و ایده پرداز برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران در شبکه ۵ سیما اظهار داشت: نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه با هدف حمایت از نسل جوان و ایده پرداز برگزار می شود.

پیمایش به بالا