ثبت نام در دوره تکفا از پرطرفدارترین دوره‌های آنلاین کسب و کار

ثبت نام در دوره تکفا
از پرطرفدارترین دوره‌های آنلاین کسب و کار

پروسه کار ما در شتابدهنده ابر زندگی

در مرکز شتابدهی زیست بوم ابر زندگی چه مراحلی طی می شود؟

مرحله اول: پذیرش
 • دعوت از صاحبان ایده، محصول یا فناوری
 • ثبت نام در سایت
 • پرکردن فرم های مربوط به مشخصات طرح و اعضای تیم
 • مصاحبه با اعضای تیم ها
 • ارزیابی و انتخاب طرح های برتر توسط کارشناسان برای ورود به مرحله پیش شتابدهی
مرحله دوم: پیش شتابدهی
 • برگزاری دوره های آموزشی پایه
 • ارائه مشاوره کسب و کار
 • تکمیل طرح ها و تیم ها و رسیدن به محصول اولیه
 • ارزیابی و انتخاب طرح های برتر توسط کارشناسان برای ورود به مرحله شتابدهی
مرحله سوم: شتابدهی
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای ایجاد و مدیریت کسب و کار
 • تهیه طرح کسب و کار
 • ارائه مشاوره تخصصی
 • کمک به شبکه سازی
 • استفاده از تجربه کارآفرینان موفق
 • ورود به بازار
مرحله 4: ارائه نهایی
 • ارائه نهایی طرح ها
 • کمک به جذب سرمایه

بعد از مرحله آخر، ارتباط تیم ها با زیست بوم ابر زندگی قطع نخواهد شد، بلکه آن ها می توانند پس از ایجاد کسب و کار نیز از خدمات آموزشی، مشاوره ای و به طور کلی توانمند سازی، بهره مند شوند.

پیمایش به بالا