سایر رویداد ها

نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فناوری های فرهنگی

نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فناوری های فرهنگی *

فراخوان شناسایی ایده های نوآورانه و فناورانه  با محوریت فناوری های نوین دیجیتال سرمایه پذیر در محورهای

1. سینا، پویانمایی و تئاتر

2. چاپ و نشر( کاغذ- الکتریکی) و رسانه های خبری

3.هنرهای تجسمی وگالری های مجاز

4.مد

5.تبلیغات

6.دکوراسیون و معماری

7.موسیقی

8.بازی های رایانه ای و صنایع سرگرمی و اسبای بازی

با حضور *

سرمایه گذاران بخش خصوصی

صندوق اعتباری هنر

مدیران مراکز رشد

مدیران شتابدهنده های تخصصی

مدیران صندوق های خطر پذیر

مدیران ارشد دولتی از دستگاه های ستادی و اجرایی کشور

صندوق کارآفرینی امید

پیمایش به بالا